Zaproszenie na konferencję naukową

Poniżej prezentujemy zaproszenie oraz program konferencji naukowej

"Jako serce pośrodku ciała"
Dzieje artystyczne Kościoła Mariackiego w Krakowie,

która odbędzie się w dniach 21-23 IV 2016 w Pałacu Krzysztofory, Rynek Główny 35 (Sala Fontany).
Szczególną uwagę pragniemy zwrócić na panel prowadzony przez ks. infułata dr Dariusza Rasia pt. "Liturgia i muzyka".

z1

p2

p1

Administrator