Półfinał Konkursu Młodzieżowego w Małopolskim Okręgu PZF

PÓŁFINAŁ 55. OGÓLNOPOLSKIEGO MŁODZIEŻOWEGO KONKURSU FILATELISTYCZNEGO 
„GÓRNY ŚLĄSK - TO NIE TYLKO PRZEMYSŁ" W  MAŁOPOLSKIM  OKRĘGU  PZF

Półfinał  kolejnego 55 – OMKF w  Małopolskim Okręgu  PZF  odbył się w sobotę  8 kwietnia 2017 r.  w salach I Liceum Ogólnokształcącego im Stanisława Staszica w Chrzanowie,które istnieje od 1911 r. Honorowy patronat nad półfinałem objął Starosta Chrzanowski Pan Janusz Szczęśniak.

 Wśród zaproszonych gości przybyli:

1. Paweł Szczypta - Z-ca Dyrektora Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu w Starostwie Powiatowym w Chrzanowie
2. Bogusława Konieczny - Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki Poczty Polskiej S.A. w Krakowie - jednocześnie członek komisji konkursowej,         
3. Bożena Bierca - Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Chrzanowie,                
4. Anita Dębska - Tynior - Z-ca Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Chrzanowie, 
5. Anna Kawala - Dudek - nauczyciel  I Liceum Ogólnokształcącego w Chrzanowie,  
6. Piotr Tobolski - nauczyciel I Liceum Ogólnokształcącego w Chrzanowie - projektant walorów wydanych z okazji konkursu.   

Do półfinału zakwalifikowało się 25 uczniów ze szkół :

w Bańskiej Niżnej, Bańskiej Wyżnej, Nowym Targu, Szaflarach, Waksmundzie oraz w Krakowie, Chrzanowie i Żarkach.

Z różnych  powodów nie wszyscy dotarli do Chrzanowa i ostatecznie w konkursie uczestniczyło 21 uczniów -10 ze szkoły podstawowej, 8 z gimnazjum i 3-ze szkół ponadgimnazjalnych.

Komisja konkursowa pracowała w składzie:

- prof. Stanisław Mitkowski - przewodniczący,
- Jerzy Duda, Bogusława Konieczny, Bogusław Gogulski, Marian Kazieczko-członkowie,
- Józef Syska - sekretarz.

Konkurs – zgodnie z regulaminem obejmował II etapy:

- I-szy etap  polegał  na pisemnym  udzieleniu  odpowiedzi  na pytania w formie testów - 20 pytań z zakresu wiedzy tematycznej - i 20  pytań z zakresu wiedzy filatelistycznej .

W tym etapie konkursu 3 pierwsze miejsca zajęli i przeszli do II etapu :

- w grupie szkół podstawowych:

I miejsce    -  24 pkt. - Łukasz Żukowski - ZSP i G w Bańskiej Wyżnej,
II miejsce   -  22 pkt. - Marta Włodarczyk - SP w Żarkach,
III miejsce  -  21  pkt. - Sabina Łaś–ZSP i G w Szaflarach,

- w grupie gimnazjum :

I miejsce - 31 pkt. - Izabela Ciszek ZSP i G w Szaflarach,
II miejsce - 28 pkt.Damian Waksmundzki-Luberda - ZSP i G w Waksmundzie,
III-IV miejsce - po 26 pkt. - Martyna Guziak - ZSP i G w Szaflarach i Alicja Żukowska-ZSP i G w Bańskiej Wyżnej,

- w grupie szkół ponadgimnazjalnych :

I miejsce - 34 pkt. – Justyna Cachro - Liceum Ogólnokształcące w Nowym Targu,
II miejsce - 31 pkt. -Anna Seweryn - I Liceum Ogólnokształcące w Chrzanowie,
III miejsce - 24 pkt. - Wanda Mroszczak - Liceum Ogólnokształcące w Nowym Targu.

Laureaci z trzech pierwszych miejsc w swoich grupach - w II etapie mieli wykazać się umiejętnością praktycznego korzystania z Katalogu Fischer. Otrzymali pakiet 6 szt. znaczków i mieli za zadanie odszukać je w katalogu i opisać wg  załączonych pytań. Za ten etap konkursu można było uzyskać 32 punkty.

W czasie przerwy między I i II etapem konkursu-uczestnicy i goście wzięli udział w prelekcji multimedialnej p/t „Lekcja filatelistyki z historią znaczka pocztowego”, którą wygłosił Pan dr inż. Jerzy Duda.

 Po zakończeniu II etapu Komisja konkursowa ustaliła, że

 I  miejsca zajęli  i zakwalifikowali się do ogólnopolskiego finału :

 w grupie szkół podstawowych:

- 51 pkt. - Marta Włodarczyk - SP w Żarkach - opiekun Edward Iwaniak,

w grupie gimnazjum:

- 58 pkt. - Damian Waksmundzki - Luberda-ZSPi G w Waksmundzie - opiekun Tadeusz Jahn,

w grupie szkół ponadgimnazjalnych:

-60 pkt. - Justyna Cachro - Liceum Ogólnokształcące w Nowym Targu - opiekunka Pani Ewa Hajnos,    

Konkurs na projekt znaczka pocztowego:

Na zorganizowanej wystawie zaprezentowano 5 projektów znaczka pocztowego. Wszystkie prace były bardzo ciekawe i ładnie graficznie opracowane a Komisja wyróżniła:

-Szymona Chrobaka i Adriana Bobaka z ZSPiG w Bańskiej Niżnej oraz Wandę Mroszczak z Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Targu.

Po zmaganiach konkursowych uczestnicy półfinału zebrali się w holu, gdzie  odbyło się ogłoszenie wyników, wręczenie dyplomów, nagród i upominków.

Ponadto Prezes Okręgu Małopolskiego PZF Prof. Stanisław Mitkowski wręczył przyznane honorowe odznaczenia PZF:

młodzieżowe - srebrna: dla Alicji Żukowskiej z ZSPiG w Bańskiej Wyżnej i 2 brązowe: dla Martyny Guziak i Patryka Krzysztofka z ZSPiG w Szaflarach,

dla dorosłych srebrne: otrzymali je - Starosta Chrzanowski Pan Janusz Szczęśniak, Wicestarosta - Pan Krzysztof Kasperek i Pani Bożena Bierca -Dyrektorki I LO w Chrzanowie.

Sponsorzy, którzy pomogli w organizacji Konkursu:

1. Starostwo Powiatowe w Chrzanowie,                                                                                               
2. Wójt Gminy w Szaflarach,                                                                                      
3. Biuro Filatelistyki Poczty Polskiej S.A. w Krakowie,                                       
4. Małopolski Okręg PZF w Krakowie,                                                                         
5. Dyrekcja I Liceum Ogólnokształcącego im Stanisława Staszica Chrzanowie,      
6. Agnieszka Zemła - Zakład Cukierniczy „ANIA” w Chrzanowie,                                    
7. Zbigniew Bromboszcz - Zakład Cukierniczy „LINDA” w Chrzanowie,

Z okazji konkursu Poczta Polska wydała  2 karty pocztowe, znaczek z serii „Mój znaczek” oraz okolicznościowy datownik, który był stosowany na stoisku Urzędu Pocztowego - Chrzanów w Liceum.    

Opracował: Józef Syska

* * *

W sobotę dnia 8.04.2017 roku odbył się półfinał kolejnego, już 55. Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Filatelistycznego, którego tematem jest "Górny Śląsk - to nie tylko przemysł". Organizatorami konkursu były Komisja d/s Filatelistyki Młodzieżowej Małopolskiego Okręgu PZF w Krakowie oraz I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Chrzanowie. W półfinale udział wzięło 21 uczestników, członków Młodzieżowych Kół Filatelistycznych z Okręgu Małopolskiego w tym 10 uczniów ze szkółpodstawowych, 7 ze szkół gimnazjalnych oraz 4 ze szkół ponadgimnazjalnych.
Półfinał, który został objęty patronatem honorowym przez p. Janusza Szczęśniaka, Starostę Chrzanowskiego mógł odbyć się i uzyskać wysoką ocenę dzięki życzliwości i pracy dyrekcji i nauczycieli I Liceum Ogólnokształcącego w Charzanowie w szczególności paniom Bożenie Biercy dyrektorce Liceum i Anicie Dębskiej - Tynior - z-cy dyrektorki. Ważną rolę w nadaniu właściwej rangi półfinałowi spełnili sponsorzy wśród których znaleźli się Wójt Gminy Szaflary, Biuro Filatelistyki Poczty Polskiej SA w Krakowie a także właściciele prywatnych zakładów cukierniczych z Chrzanowa.
Nad przebiegiem półfinału, który był wzorowo przygotowany i przeprowadzony czuwali: Józef Syska, przewodniczący Komisji Młodzieżowej OM w Krakowie oraz prof. Stanisław Mitkowski prezes Zarządu Małopolskiego Okręgu PZF, który równocześnie był autorem pytań i zadań konkursowych oraz przewodniczył Komisji Konkursowej.
W trakcie trwania półfinału czynne było w I Liceum Ogólnokształcącymstoisko pocztowe obsługiwane przez Urząd Pocztowy w Chrzanowie. Organizatorzy zadbali o promocję półfinału i reklamę poprzez wydawnictwa pocztowe i pamiątkowe oraz zaproszenie przedstawicieli środków przekazu. Wydane zostały 2 kartki okolicznościowe, znaczek spersonalizowany, oraz stosowano okolicznościowy datownik.
Półfinał był obsługiwany przez redakcję tygodnika Ziemi Chrzanowskiej "Przełom", gazetę lokalną "Libiąż", "Filatelistę Małopolskiego" a także lokalną stację telewizyjną TV - Powiat. Dokumentacje fotograficzną wykonał m.innymi niżej podpisany, której fragmenty udostępniamy internautom. Informację na temat szczegółów dotyczących półfinału oraz wyników uzyskanych przez poszczególnych uczestników podamy w najbliższym czasie na naszej stronie internetowej.  

Jerzy Duda