Kolekcjonerskie pamiątki z Dni Krakowa cz. 2

/czyli kocham Kraków/
/Cz. 2/

            Po roku 1955  bogatym w imprezy organizowane w okresie Dni Krakowa i  bardzo bogatym w wydawnictwa pamiątkowe, w wydaniu których miała udział również Poczta Polska  również w kolejnych  latach  pamiętano o  święcie miasta Krakowa. W 1956 roku Dni Krakowa połączono, jak w poprzednim roku,  z Festiwalem Sztuki. Była to okazja do wydania przez Pocztę Polską i wprowadzonych do obiegu zarządzeniem z 23.6. 1056 roku  dwóch kartek pocztowych  ze znakiem opłaty  projektowanym przez  M. Wątorskiego  z wykorzystaniem rysunku litery K zwieńczonej koroną  z drzwi wejściowych do katedry na Wawelu (fot. 1 i 2) (Fi. t.II 143a, 143b). Ilustracją obu kartek są rysunki głów ze stropu Sali Poselskiej na Wawelu. Na kartkach pocztowych o nominale 40 groszy są rysunki  głowy młodzieńca i głowy kobiety. Kartki projektował  H. Starzyński, a wydano je w łącznym nakładzie 200 tys. sztuk. 

skan577

skan578

            W kolejnym roku  1957  obchodzono uroczyście Dni Krakowa, a 27 maja  Poczta Polska  wprowadziła do obiegu kartkę pocztową  ze znakiem opłaty  zaprojektowanym  przez H. Starzyńskiego, który przypomniał rysunek Lajkonika ze stempla stosowanego przed druga wojna światową. Rysunek umieszczony w  stylizowanym herbie Krakowa. Kartka pocztowa miała znaczek o nominale 40 groszy ale jej cena wynosiła 50 groszy. Ilustrację  kartki stanowi wielobarwny rysunek Lajkonika pokazany w czasie jego harców w otoczeniu  świty (Fi.t.II nr 146). Nakład kartki wynosił 92 tyś. sztuk. Na fot. 3  kartka z obiegu pocztowego ze znaczkiem skasowanym jednodniowym stemplem okolicznościowym (Myślicki nr 57 033)  stosowanym w Urzędzie Pocztowym Kraków 1 w dniu 5.VI. 1957 roku odbijanym w kolorze fioletowym.   Stempel okolicznościowy przypominał  700. rocznice lokacji miasta Krakowa.

skan579

            Na kolejna  pamiątkę z Dni Krakowa, a właściwie  „Festiwalu Sztuki – Dni Krakowa” trzeba było czekać do 1959 roku.  Poczta Polska z tej okazji emitowała kartkę pocztową tym razem sygnowaną P.P.T i T. III.59-150 000  ze znakiem opłaty według projektu T. Stankiewicza (Fi. t. II nr 166). Kartka o nominale 40 groszy była sprzedawana po 60 groszy. Na ilustracji  znajdującej się po lewej stronie  autor w żartobliwy sposób przedstawił  trzy dziedziny sztuki;  muzykę, literaturę i malarstwo. Nakład kartki wynosił 150 tyś. sztuk. Na fot. 4  kartka ostemplowana  ręcznym   stemplem okolicznościowym z wymienną datą stosowanym w dniach 3 – 20. VI. 1959 roku. (Myslicki nr 59 032)

skan580

            Po  dziewięciu latach od wydania kartki pocztowej z okazji „Festiwalu Sztuki – Dni Krakowa” z 1959 roku, Poczta Polska emitowała kartkę pocztową z  okazji Dni Krakowa 1968 projektu J. Chylińskiego. Na znaku opłaty przedstawiono kaseton ze stropu Sali Poselskiej na Wawelu, a ilustracje stanowił rysunek  głowy księżniczki  wykonanej przez Xawerego Dunikowskiego. Nakład kartki wynosił 200 tyś. sztuk. Na fotografii 5  zaprezentowana jest kartka z  odbitym okolicznościowym stemplem stosowanym w Urzędzie Pocztowym Kraków 1 w dniach od 1- 9 . VI. 1968 roku. Na każdy dzień był oddzielny stempel o tym samym rysunku  z właściwą datą.

skan581

            Na zakończenie tej części kolekcjonerskich pamiątek z Dni Krakowa pytanie dla naszych Internautów, a właściwie zagadka. Na fot. 6 zaprezentowana jest  widokówka   autorstwa Zofii Dadlez wydana w nakładzie 10 tyś. szt.  przedstawiająca  dawny krakowski tramwaj konny. Pytanie brzmi; w którym roku została wydana  widokówka. 

skan582

Koniec części 2
Jerzy  Duda