Rok Pamięci Świętego Władysława

Poczta Węgier w dniu 15.08.2017 roku wprowadziła do obiegu znaczek - kuriozum, odpowiednik znaczka personalizowanego - Mój ZNACZEK. Znaczek - nalepka bez wartości nominalnej z przywieszką. Arkusz sprzedażny formatu A5 zawiera 6 znaczków - nalepek z przywieszkami. Cena sprzedażna znaczka wynosi 120 forintów, przeznaczony do obrotu wewnętrznego na list zwykły, waga do 30 gramów  lub na kartkę pocztową. Nakład: 175000 sztuk, projekt: Imre Benedek, przywieszka: Tomás Gábor, druk: Offset, rozmiar: 18.00x25.20 mm. Znaczek naklejony na kopertę musi być razem z przywieszką, ponieważ bez przywieszki jest nieważny. Do znaczka przygotowano kopertę FDC, na której odciśnięto stempel okrągły, trój obrączkowy w czarnym kolorze. 

Znaczek: Na  zielonym tle biały napis o treści: BELFӦLD, [ powtórzony kilka razy w układzie poziomym i pionowym,  co się tłumaczy: Wewnętrzny - wewnątrz kraju ], cała treść zawarta  w ozdobnej ramce. Poniżej napis: MAGYARORSZÁG - WĘGRY, u dołu miniaturowe napisy: 2012 Pj. Zrt. - Benedek
Przywieszka: wymiary 35.00x25.20 MM, w okrągłej ramce sylwetka świętego Władysława - László w koronie i zbroi, trzymający w ręku jabłko z krzyżykiem - oznakę władzy nad światem, po  prawej stronie ramki dwuwierszowy napis: SZENT LÁSZLÓ oraz inicjały " ÉV 2017  - ROK PAŃSKI 2017 ",w tle powtórzony szkic - sylwetka SZENT LÁSZLÓ - WŁADYSŁAWA.

1

Koperta FDC: Odcisk stempla w formie pieczęci w kolorze czarnym, trój obrączkowy w centralnej części wizerunek króla, jak na przywieszce, wokoło napis o treści: SZENT LÁSZLÓ/ÉV.2017/MP BUDAPEST 5. 2017 augustus 15. W części ilustrowanej koperty na bordowym, pionowym pasku, szkic wizerunku króla. U dołu pieczęć jak na stemplu i napis: SZENT LÁSZLÓ/ÉV/2017 ten sam napis powtórzony w układzie pionowym, ponadto duża pieczęć w formie znaku wodnego.

2

W 2017 roku na Węgrzech zainaugurowano -  Rok Pamięci Świętego Władysława, dla przypomnienia o wielkim królu - bohaterze i jego dokonaniach, upamiętniając przypadające w tym roku dwie rocznice: 940.rocznicę objęcia tronu na Węgrzech i 825.rocznicę jego kanonizacji przez papieża Celestyna III w 1192 roku.
Celem Roku Pamięci jest zwrócenie uwagi na króla św. WŁADYSŁAWA - SZENT LÁSZLÓ, łączącego narody Europy Środkowej w duchu jedności chrześcijańskiej i  poszanowania, który wywarł silną więź między narodami, gdyż urodzony w Polsce - Krakowie, patron Siedmiogrodu, założyciel Zagrzebia, umiera w Nitrze - dzisiejsza Słowacja. Rok Pamięci stwarza niepowtarzalną okazję dla państw regionu do rozwoju i skutecznej współpracy, opartej na tradycjach historycznych.        

Józef SKOP

Wcześniejsza publikacja: Ciekawostki, strona 10, Pol…Węg…,data: 27.X, 14.XI.2016.