Cracoviana...

Na załączonej fotografii  prezentujemy kopertę o wymiarach 15,6 x 12,5 cm, którą można uznać za ilustrowaną "kopertę firmową" dzisiejszego Magistratu Miasta Krakowa, dawniej określanego jako Prezydium Stoł(ecznego) Król(ewskiego) M(Miasta) Krakowa, jak brzmi stosowny napis. Ilustracją jest reprodukcja fotografii przedstawiającej  kościół Mariacki wykonanej z dachu Sukiennic z widocznym maszkaronem na renesansowej attyce Sukiennic po lewej stronie obrazka. W dolnej części koperty pod obrazkiem jest fragment napisu łacińskiego znajdującego się na panoramie Krakowa wykonanej w/g sztychu M. Meriana z 1619 roku (Cracovia Totius Poloniae Urbs Celeberrima...). Na kopercie naklejony jest znaczek z serii Miasta Polski z 1960 roku autorstwa Witolda Chomicza skasowany  datownikiem z urzędu pocztowego Kraków 1. Ważny jest w tym przypadku okolicznościowy stempel stosowany z okazji pokazu znaczków w rocznicę oswobodzenia Krakowa. Pokaz znaczków był zorganizowany przez Koło PZF nr 65 Prezydium Rady Narodoweja Miasta Krakowa. Fakt ten został odnotowany w Jubileuszowym albumie Klubu Cracoviana 1969 - 1999 wydanym z okazji XXX. rocznicy powstania Klubu. Rok 1965 potraktowany jest jako debiut filatelistyczny Janusza Adamczyka Honorowego Prezesa Klubu Cracoviana. Ponieważ we wszystkich publikacjach reprodukowany jest wspomniany stempel ze znaczkiem natomiast brak kontekstu czyli koperty rodzi się pytanie czy istnieje tylko jeden typ ilustrowanej koperty pokazanej  na fotografii czy były jeszcze inne koperty wykorzystywane w czasie pokazu znaczków z 1965 roku?  Prosimy internautów o kontakt w tej sprawie.

1

Jerzy Duda

Rok Brata Alberta - część III

            Jedną z najciekawszych  pozycji książkowych wydanych przed druga wojną światową dotyczącą Brata Alberta  jest  niewątpliwie album zatytułowany Życie Brata Alberta w obrazach (fot.1). Album o  wymiarach 11,7 x 17,1 cm, który z racji wymiarów   może być zaliczany do książek kieszonkowych, wydany został przez Braci Albertynów w Krakowie w 1936 roku. Autorami albumu byli ksiądz dr Kazimierz Prażmowski  i  artysta malarz Zygmunt Wierciak. Album zawierający 109  czarno białych ilustracji  wydano dla uczczenia 20. rocznicy śmierci Brata Alberta. Jego celem było  zaprezentowanie szczegółów  z życia  Brata Alberta w popularnej formie obrazkowej o co  prosili przedstawiciele „ z różnych warstw  narodu polskiego, ale także z zagranicy”. Autorem 101 obrazów przedstawiających  autentyczne  zdarzenia  z życia  Brata Alberta o których on sam wspominał lub uzyskano informacje od ludzi, którzy go znali był artysta malarz Zygmunt Wierciak (1881 – 1950). Album uzupełniały reprodukcje wybranych prac malarskich Adama Chmielowskiego.

skan526

            Trzy lata później, w 1939 roku  wobec wyczerpania się nakładu pierwszego, a także odnalezieniu pewnych nowych faktów z życia  Brata Alberta, ukazało się drugie wydanie albumu (fot.2). Bracia Albertyni zachowali ten sam format (11,7 x 17,1 cm) natomiast dano nową okładkę, powiększono dziełko o nowe ilustracje, nowe reprodukcje obrazów oraz wprowadzono niezbędne poprawki. Tym razem  album ukazał się dla uczczenia 50 rocznicy zgromadzenia Braci Albertynów.   

skan527 

            W 2003 roku , w Krakowie ukazało się trzecie wydanie Życie świętego Brata Alberta, na nowo  zredagowane i poszerzone. Tym razem wydano książkę zawierającą kolorowe reprodukcje obrazów  Zygmunta Wierciaka, wykonane przez Jacka Kubiene (fot. 3). Książka w formacie 20 x 22,5 cm wydana na kredowym papierze  zwiera 48 reprodukcji w kolorze oraz 2 reprodukcje czarno białe, powtórzone z przednich wydań  wobec zaginięcia obrazów.

skan528

Uzupełnienie  albumu  stanowi tekst  Jana Pawła II na temat Brata Alberta  z 1996 roku oraz informacje o Albertynach i Albertynkach, a także reprodukcje dokumentów beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego. Na kolejnych czterech fotografiach (fot. 4, 5, 6, 7) prezentuję wybrane strony książki z obrazami i opisem zredagowanym na podstawie tekstu księdza dr Kazimierza Prażmowskiego.   

skan529

skan530

skan531

skan532

skan533

Jerzy Duda

Cracoviana...

Republika GWINEI .  

Światowe Dni Młodzieży - data emisji : 18.08. 2016.

1. Arkusik - ilość znaczków  : 4, nominał : 10000FG. [Frank Gwinejski], na znaczkach :
   
a] .Święta Faustyna Kowalska.
b]. Ikona - obraz Światowych Dni Młodzieży , nad Ikoną napis w języku łacińskim o treści: Salus Populi Romani - Orędowniczka Ludu Rzymskiego.
c]. Papież Św. Jan Paweł II - herb - data: 1920 - 2005.
d]. Papież Franciszek na tle centrum zabytkowego KRAKOWA.

Arkusik o nietypowym kształcie, wyglądem przypomina "Szopkę", w centralnej części arkusika sylwetka Pana Jezusa Miłosiernego, poniżej biało - czerwona wstęga oplatająca półkolami napis w języku francuskim: JOURNÉES MONDIALES DE LA JEUNESSE/2016/CRACOVIE - ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY/2016/ KRAKÓW, oraz stylizowany  krzyż ,wstęga  schodzi w dół i oplata ramy. Po lewej stronie wstęgi, fragmenty budowli na Wawelu i napis w języku francuskim: Château du Wawel, Cracovie - Zamek Królewski na Wawelu w Krakowie , po lewej Baszta Sandomierska. Arkusik i blok zawierają pewne" novum" , oprócz perforacji znaczków, po obu stronach głowy Pana Jezusa Miłosiernego wycięte otwory w kształcie "gwiazdek". Na samym dole cienie wiwatującej młodzieży. 

d2


2. Blok - ilość znaczków : 1 , nominał : 40000FG.[Frank Gwinejski] , na znaczku: Bazylika Bożego Miłosierdzia w Krakowie - Łagiewnikach.

Blok podobny do arkusika lecz z pewnymi zmianami: Papież Św. Jan Paweł II, po lewej papież Franciszek na tle Sukiennic i Bazyliki Mariackiej w Krakowie.  


d1

Józef SKOP

Rok Brata Alberta - część II

Zachęcając kolekcjonerów i kolekcjonerów internautów do podzielenia się z Klubem „Cracoviana” swoimi zbiorami „drobiazgów związanych z Bratem Albertem„ na kolejnych fotografiach przedstawiam takie drobiazgi wybrane z mojej kolekcji.

Na fot. 1 szesnastostronicowy druczek o wymiarach 7,2 x 14,8 cm zawierający rozprawkę dr Stanisławy Niemcówny Brat Albert na tle współczesności. Druczek wydany w latach 20. XX wieku (bez roku wydania), zrealizowany w Drukarni „Róż św. Teresy od Dz. J” w Krakowie.

skan523

Na fot. 2 trzydziestodwustronicowy druk o wymiarach 9,0 x 14,5 cm wydany w serii Głosy Katolickie zawierający krótki życiorys Brata Alberta i opis Jego dzieła w postaci zakonów i przytulisk. Tekst autorstwa Józefa Trepki wydrukowano w Krakowie w marcu 1917 roku. Wydawnictwo Towarzystwa Jezusowego uzupełniło druk szeregiem reklam. Broszurka sprzedawana była po 8 halerzy.

skan522

Na fot. 3 Książeczka o wymiarach 11,6 x 15 cm o 64. stronach zawiera życiorys Brata Alberta (tytuł: Brat Albert) napisany przez X. Władysława Staicha. Wydano ją nakładem Braci Albertynów w 1932 roku, a drukowano u Anczyca w Krakowie. W książce znalazło się 5 całostronicowych ilustracji czarno białych oraz wykaz literatury składający się z 10 pozycji.

skan524

Na fot. 4 i 5 dwie książeczki o tej samej treści ale z różnymi okładkami drukowane na różnych gatunkach papieru. Na okładce pierwszej znalazła się reprodukcja drzeworytu wykonanego przez Witolda Chomicza (Brat Albert – Opiekun Ubogich), a na okładce drugiej reprodukcja obrazu Leona Wyczółkowskiego. Obie książeczki zawierają teksty, wiersze i treść obrazka scenicznego stanowiące pomoc dla organizatorów imprez dla uczczenia 50. rocznicy „Dzieła Brata Alberta”. Książki wydano w 1938 roku z funduszu Komitetu obchodów i stanowiły własność Zgromadzenia Braci Albertynów. Teksty zostały zebrane i ułożone przez Władysława Figiela.

skan525

Jerzy Duda

Rok Brata Alberta - część I

             Kilkadziesiąt lat temu poszukiwałem ciekawostek związanych z życiem i działalnością Brata Alberta. Pierwszymi obiektami mojego zainteresowania były publikacje dotyczące Brata Alberta. Jak się okazało, literatura jest całkiem bogata chociaż  książki, szczególnie w pierwszych wydaniach, były trudno dostępne. Kiedy już zgromadziłem pokaźną biblioteczkę  zacząłem interesować się całościami pocztowymi ofrankowanymi  znaczkami z Bratem Albertem, później widokówkami, a następnie drukami i druczkami. Okazało się, że liczba  materiałów kolekcjonerskich innych niż publikacje, związanych z Bratem Albertem nie jest zbyt duża, a pozyskiwanie ich wymagało  cierpliwości i nie było  łatwe. Pierwszymi „okazami” widokówek w moim zbiorze  albertianów były czarno białe i  w sepii reprodukcje obrazów Adama Chmielowskiego. Niedawno udało mi się pozyskać kolorową widokówkę przedstawiającą portret Brata Alberta. Jest to reprodukcja obrazu Leona Wyczółkowskiego. Pocztówka była wydana w latach 30. XX wieku w Krakowie  przez  Anczyca (fot. 1).

skan518
fot.1

 Przy okazji  segregowania  własnych zbiorów natrafiłem na kilka  widokówek z lat dziewięćdziesiątych XX wieku, wydanych w Zakopanem przez Wydawnictwo Krystyny  Ziemak. Są to reprodukcje fotografii mojego autorstwa, które wykonałem w roku 1992 za zgodą i dzięki nawiązaniu współpracy z Siostrami Albertynkami  na Kalatówkach w Zakopanem, szczególnie z Siostrą Ambrozją, w zakresie wykonywania  dokumentacji fotograficznej zabytkowego zespołu klasztoru na Kalatówkach. Na  fot.2 widok Chatki św. Brata Alberta, na fot. 3  wnętrze celi św. Brata  Alberta i na fot.4 ludowa rzeźba przedstawiająca św. Brata Alberta z inwalidą wojennym znajdująca się obok Chatki. Widokówki cieszyły się powodzeniem u zwiedzających.

skan519
fot.2

skan521

fot.3

skan520

fot.4

Aby widokówki  dodatkowo uatrakcyjnić nakleiłem na awers znaczek z wizerunkiem Brata Alberta. Znaczek był kasowany datownikiem  urzędu pocztowego Zakopane 1. W taki sposób powstała nietypowa pamiątka  z Kalatówek, która dzisiaj jest zapewne rarytasem bowiem  takich widokówek  ostemplowanych 14.10.1994 oraz 17.12.1994  było zaledwie  kilkanaście, z których  kilka   wysłałem do znajomych, kilka  zostawiłem sobie, a o reszcie słuch zaginął.

                                                                                        Jerzy Duda