Cracoviana.....

Republika NIGRU.

Wizyta PAPIEŻA FRANCISZKA w POLSCE w ramach wizyty ŚWIATOWYCH DNI MŁODZIEŻY.

Data emisji : 15.08. 2016.

1.Arkusik - ilość znaczków : 4, nominał : 750 F (C F A - Centralny Frank  Afrykański) każdy. Na wszystkich znaczkach grupy młodzieży z papieżami na przemian: Św. Janem Pawłem II i Franciszkiem. Znaczek pierwszy u góry nawiązuje do motywu krakowskiego i polskiego, oto papież Św.Jan Paweł II otoczony grupką młodzieży na tle górnej części wież  Bazyliki Mariackiej w Krakowie, oraz wieży Klasztoru Paulinów w Częstochowie.

2

2. Blok - ilość znaczków: 1, nominał: 3000 F (C F A - Centralny Frank  Afrykański). Na znaczku papież Św.Jan Paweł II pogrążony w zadumie,  wspierający się na pastorale. Na bloku papież Franciszek , grupa młodzieży podtrzymująca wędrujący Krzyż Światowych Dni Młodzieży w centralnej części bloku fragment niemieckiego -  nazistowskiego obozu zagłady z bramą wjazdową -  Auschwitz - Birkenau. U dołu napis w języku francuskim : Brama wjazdowa do obozu zagłady  Auschwitz - Birkenau, Polska. W górnej części bloku na niebieskim tle obszerny tekst w języku francuskim, który w wolnym  tłumaczeniu brzmi: Papież Franciszek z wizytą w Krakowie i Polsce w dniach od 25 - 31 lipca z okazji Światowych Dni Młodzieży 2016 , papież podtrzymał tradycję zapoczątkowaną przez papieża Św. Jana Pawła II , przemawiając z okna papieskiego w Krakowie,w dniu 27 lipca, do programu wliczył także wizyty  w Częstochowie i Niemieckim - Nazistowskim obozie zagłady Auschwitz - Birkenau.

1

Józef SKOP

 

Rok Brata Alberta - ciekawostki filatelistyczne

Poniżej prezentujemy walory filatelistyczne nawiązujące do postaci św. Brata Alberta przesłane przez p. Tadeusza Tokarskiego, za udostępnienie których dziękujemy.

 

Administrator

Cracoviana....

Wyspy Salomona.

Światowe Dni Młodzieży - data emisji : 01.08 2016.

1. Arkusik -  ilość znaczków : 4, nominał : 12.00 Dolarów każdy, na znaczkach grupy młodzieży i krótka informacja o tym, w którym kraju odbywały się w minionych latach Światowe Dni Młodzieży, data i sylwetki papieży: Św.Jana Pawła II i Franciszka. Na pierwszym znaczku grupa młodzieży na tle Bazyliki - Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie - Łagiewnikach.

1

2. Blok - ilość znaczków: 1, nominał : 35.00 Dolarów , na znaczku Św. Faustyna, obraz Pana Jezusa Miłosiernego w środku serce z napisem w językuangielskim" Błogosławieni Miłosierni, albowiem Oni Miłosierdzia dostąpią", ponadto napis w języku angielskim - Światowe Dni Młodzieży 2016. Na bloku: Papieże Św. Jan Paweł II i Franciszek na tle zabytkowego centrum Krakowa - fragment Wieży Ratuszowej.

2

Józef SKOP

Rok Adama Chmielowskiego

Z dniem 1 stycznia 2017 roku rozpoczął się kalendarzowy Rok Adama
Chmielowskiego znanego bardziej jako św. Brat Albert, który 130 lat temu przywdział habit dając początek zgromadzeniu Albertynów posługującym ubogim. W ostatnich dwóch latach obchodzono 170 rocznicę urodzin świętego(w roku 2015) oraz 100 lecie śmierci ( w 2016 roku). Klub Cracoviana  z okazji obu rocznic wydał kartki okolicznościowe, znaczki spersonalizowane (Mój znaczek), przygotowano okolicznościowe spotkanie klubowe, a przede wszystkim na internetowej stronie klubowej przypominano św. Brata Alberta poprzez reprodukcje całości pocztowych ofrankowanych  znaczkami z Jego podobizną. Również w roku 2017 Klub Cracoviana będzie kontynuował przypominanie Brata Alberta poprzez publikowanie na  stronie internetowej walorów pocztowych związanych z Bratem Albertem, również wydań niepocztowych, prywatnych i innych, a także widokówek, kartek okolicznościowych, fotografii itp. wiążących się z życiem i działalnością Adama Chmielowskiego, Brata Alberta. Próbkę materiałów zaprezentowaliśmy już na naszej stronie w grudniu 2016 roku. Prosimy bardzo o nadsyłanie nam materiałów, które są w posiadaniu naszych internautów wraz z zezwoleniem na pokazanie ich na naszej stronie. Wierzymy, że św. Brat Albert jest stale w naszej pamięci. 
Na załączonych skanach pokazujemy dwie ciekawostki.
Na fot.1 jest pokazana  ilustrowana koperta z podobizną Adama Chmielowskiego w młodym wieku (student akademii w Monachium) z wyraźnie odbitym datownikiem  stosowanym  w dniu 13 XII 1980 roku w czasie światowej premiery sztuki Karola Wojtyły granej w Krakowie w Teatrze im. Juliusza Słowackiego.

skan032
fot.1

Na fot. 2 jest  reprodukcja okolicznościowej kartki wydanej przez Bogusława Kuciakowskiego z Gorlic zaprojektowanej przez Bartłomieja Belniaka. Kartka wydana z okazji spotkania klubowego w dniu 24.11.2016 roku, poświęconego św. Brat Albertowi pt. "Św. Brat Albert w dokumentacji pocztowej". Ilustrację kartki stanowi reprodukcja obrazu olejnego namalowanego przez Alinę Zachariasz-Kuciakowską. Uzupełnieniem ilustracji jest odbitka  pieczątki imiennej autora prelekcji oraz powiększony znaczek klubowy.

skan034
fot.2

 Administrator
 i Jerzy Duda

Ze wzruszeniem przyjąłem podarunek od naszego klubowego Kolegi Bogusława Kuciakowskiego, któremu tą drogą chcę serdecznie podziękować oraz wyrazić najwyższe uznanie autorce malarskiego portretu Brata Alberta.

Jerzy Duda

Milenijne walory z Watykanu

W 1966 roku,w którym przypadała  1000. rocznica Chrztu Polski, Poczta Polska nie zdecydowała się emitować okolicznościowego, choćby jednego znaczka z tej okazji, a kościelne uroczystości Milenium spotykały się, na ogół,  z konkurencyjnymi  obchodami i imprezami organizowanymi  przez rząd i partię często zakłócającymi uroczystości kościelne. Brak jakiegokolwiek waloru pocztowego wydanego w kraju z tak ważnej okazji nadrobiła Poczta Watykanu, która  3 maja 1966 wprowadziła do obiegu sześcioznaczkową serię poświęconą Polskiemu Milenium (Mi 502 - 507). Wśród sześciu znaczków dwa miały motywy związane z Krakowem, a mianowicie: znaczek Mi504 przedstawiający postać św. Stanisława w części środkowej znaczka, a po bokach widoki kościoła na Skałce i wież Katedry na Wawelu oraz znaczek Mi505 z postacią królowej Jadwigi, a po bokach widoki dziedzińca Collegium Maius z pomnikiem Kopernika oraz Ostrej Bramy w Wilnie. Oczywiście starszym filatelistom nie muszę przypominać szaleństwa zakupów tych watykańskich walorów, które z trudem docierały do Polski. Znaczki wykorzystywano do frankowania widokówek i przesyłek listowych (co to był za rarytas, taka przesyłka z Watykanu), które nie zawsze docierały do kraju.
Na dwóch skanach fot.1 i 2 pokazujemy wykorzystanie znaczka Mi504 do ofrankowania widokówek z motywami jak na znaczku i ostemplowanych datownikiem Poczty Watykanu z dnia 2. 11.1966 roku. Widokówki bez obiegu pocztowego wydane w Polsce - jedna przez wydawnictwo "Ruch", a druga przez wydawnictwo Ars Christiana. autorem ilustracji na obu widokówkach był Jerzy Pawłowski. Mogą być traktowane jako filatelistyczne walory pamiątkowe.

1

2


                                               Administrator
                                                  i Jerzy DUDA