Kolejna wystawa młodych kolekcjonerów znaczków pocztowych w „Szkole za Murem”

            W dniu 16 lutego 2017 roku, w  szkole  zwanej „za Murem” czyli Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 1 im. Janusza Korczaka w Krakowie przy al. Kijowskiej 3  odbył się wernisaż pokazu młodych kolekcjonerów znaczków tym razem o tematyce „Kosmos”. Wernisaż  połączony był z wręczeniem upominków w postaci książek, uczniom i uczennicom, którzy wyróżnili się  zarówno liczbą znaczków pocztowych pokazanych na wystawie jak i  właściwym udokumentowaniem  tematu.

 Wernisaż był  kolejnym  spotkaniem dzieci z przedstawicielem Klubu Cracoviana w ramach działań  mających na celu  pobudzenie w dzieciach zainteresowania filatelistyką. Działania takie w postaci pokazów filatelistycznych organizowanych przez dzieci, prelekcji na temat  zagadnień dotyczących  zbierania znaków pocztowych  wygłaszanych przez panią  Bogusławę Konieczny - przedstawicielkę Poczty Polskiej S.A.  i pana  dr Jerzego Dudę -prezesa Klubu  „Cracoviana”, prowadzone są od  dwóch lat pod kierunkiem niżej podpisanego.

Wyróżniającym się uczestnikom pokazu znaczków  wręczone zostały  dyplomy i nagrody  książkowe przez Panią Magdalenę Mazur – dyr. ZSOI Nr 1, wraz z prowadzącym szkolne kółko filatelistyczne Tadeuszem Urynowiczem w towarzystwie, prezesa Klubu „Cracoviana”, który również otrzymał stosowny dyplom za  pomoc przy organizowaniu pokazu.

            Po wernisażu odbyło się krótkie spotkanie  z uczestnikami pokazu, na którym prowadzono rozmowy na temat przyszłych działań zmierzających do  rozbudzania  zainteresowań dzieci znaczkami pocztowymi oraz na temat  promocji wyróżniających się  w zakresie filatelistyki uczniów i uczennic oraz  prezentacji ich zainteresowań  na stronie internetowej Klubu „Cracoviana”.

            W trakcie wernisażu wykonano fotografie, których autorem jest Jerzy Duda. W późniejszym czasie został przygotowany pierwszy artykuł w którym zaprezentowano najbardziej wyróżniających się młodych kolekcjonerów, który prezentujemy na klubowej stronie internetowej.

                                                                          Tadeusz Urynowicz 

* * *

Szkolny Klub Filatelistyczny

- to młodzi pasjonaci z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 1 w Krakowie

„Zbieram znaczki, ponieważ to moja pasja - druga po tańcu nowoczesnym.

1a

Zainspirował mnie do tego mój dziadek - tata mojej mamy. Jest on od 1987 roku prezesem Koła Filatelistycznego. Miał on bardzo dużą kolekcję znaczków, którą kilka lat temu częściowo sprzedał. Mój dziadek zdobył Srebrną i Złotą Odznakę Polskiego Związku Filatelistów i sam organizował wiele wystaw. Uważam, że zbierając i oglądając znaczki można poznać ciekawe miejsca w Polsce i na świecie i wiele się nauczyć. To hobby uczy mnie również cierpliwości i dokładności."

Zuzia Gałdzińska-Calik

„Mam na imię Michał. Mam dziesięć lat, a znaczki zbieram już od kilku lat.

2

Do tego hobby zachęcili mnie mój tata i dziadek, którzy również zbierali znaczki. Zbieranie znaczków daje mi dużo radości. Ze znaczków można się wiele dowiedzieć o różnych egzotycznych krajach, poznać ich historię, kulturę a także przyrodę. Najbardziej lubię znaczki z roślinami i zwierzętami. Dzięki temu znam wiele gatunków roślin i zwierząt. Często oglądam stare znaczki, które zbierał mój dziadek i tata. Niektóre z nich pochodzą z krajów, których już dzisiaj nie ma np. Czechosłowacja czy Jugosławia. Te stare znaczki posiadają często stemple pocztowe. Bardzo mi się to spodobało. Poświęcam temu każdą wolną chwilę. Od niedawna w naszej szkole odbywają się wystawy filatelistyczne. Biorę w nich czynny udział i zawsze bardzo się cieszę, gdy zdobywam jakieś wyróżnienie.”

Michał Jęczmionek

"Filatelistyka - moja pasja

 3

Filatelistyką „zaraził” mnie w 2016 roku mój Dziadek. Robiąc porządek w swoim mieszkaniu natknął się m. in. na kasety wideo meczów NBA z lat 90-tych, stare filmy oraz kilkanaście klaserów znaczków, które zbierał razem z śp. Babcią przez prawie 30 lat. Spodobały mi się niektóre, zwłaszcza te przedstawiające samochody, które są moją pasją. Przy okazji wystawy filatelistycznej w naszej szkole postanowiłem zaprezentować rodzinne zbiory. Przeglądając znaczki, dziadkowie i rodzice wspominali dawne czasy. Postaram się kontynuować tę ciekawą rodzinną tradycję i kolekcjonować znaczki."

Michał Urbaniak

"Dziadek  amatorsko  zbierał  znaczki  od  wielu  lat 

4

Nie  wiedział, co z nimi zrobić, ale znalazł we mnie nowego filatelistę i dał mi te znaczki. Jeszcze zanim się urodziłem, już je  porządkował  w klaserach, myśląc: ,,Na  pewno się przydadzą mojemu wnukowi!”. I miał rację..."

 Erlend Domagała z dziadkiem Władkiem

Spotkanie w Szkole „za Murem”

            W dniu 19 stycznia 2017 roku, w szkole zwanej „Szkołą za Murem”, czyli Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 1 im. Janusza Korczaka w Krakowie, przy al. Kijowskiej 3, odbyła się miła uroczystość wręczenia upominków uczniom i uczennicom, którzy przesłali życzenia Świąteczne i Noworoczne członkom Ogólnopolskiego Klubu Filatelistycznego „Cracoviana”. Było to kolejne spotkanie dzieci z przedstawicielami Poczty Polskiej S.A. oraz Klubu Cracoviana w ramach działań mających na celu pobudzenie w dzieciach zainteresowania filatelistyką. Działania takie w postaci pokazów filatelistycznych organizowanych dla dzieci, prelekcji na temat  zagadnień dotyczących zbierania znaków pocztowych wygłaszanych przez panią Bogusławę Konieczny (przedstawicielkę Poczty Polskiej S.A.) i pana dr Jerzego Dudę (prezesa Klubu „Cracoviana”) prowadzone są od dwóch lat pod kierunkiem niżej podpisanego. Podczas kolejnego spotkania, w grudniu 2016 roku, padła propozycja, aby dzieci  spróbowały we własnym zakresie skorzystać z usług poczty i wysłać samodzielnie  kartki z życzeniami świąteczno-noworoczymi na adres Klubu „Cracoviana” - jako forma edukacyjnej zabawy.

Ku zaskoczeniu pomysłodawców, jak stwierdził prezes Klubu, dzieci spontanicznie podjęły zabawę i przygotowały, zarówno we własnym zakresie, jak i – niektóre - z pomocą swoich opiekunów (Rodziców, rodzeństwa, Dziadków), kartki o ciekawych rozwiązaniach graficznych (w większości z bogatymi tekstami życzeń) i wysłały je na wskazany adres.

Klub otrzymał 16 kartek wysłanych przez następujących uczniów i uczennice: Marek CHODACKI, Adam LEDWOŃ, Adrianna GAJEK, Amelia NIEWDANA, Joanna SIWEK (przysłała aż trzy kartki), Alicja LIBERA, Leon TOCHOWICZ, Emilia RYCHLICKA, Franciszek DYNDA, Michalina DYNDA, Maria CZYŻEWSKA, Łukasz CIEŚLIK, Magdalena PIETRZYK i Wiktor ORŁOWSKI. Wybrane kartki prezentowane są na kolejnych skanach.

Prezes Klubu „Cravoviana” zapowiedział, ogłaszając zabawę, że każdy uczeń, który weźmie w niej udział i prześle kartkę otrzyma upominek od Klubu i od Poczty. Na spotkaniu w dniu 19 stycznia 2017 roku, w obecności Wicedyrektora Szkoły, pana Krzysztofa Wiatra, Szkolnego opiekuna młodych filatelistów, Tadeusza Urynowicza, pani Bogusławy Konieczny, z prezesem Klubu, wręczono upominki w postaci zestawu dwóch numerów czasopisma „Filatelista Małopolski”, folderów znaczków wydawanych przez Pocztę Polską S.A. oraz słodyczy. Również niżej podpisany otrzymał upominek w postaci książki o historii filatelistyki w Krakowie oraz słodycze.

            Pan Krzysztof Wiatr, Wicedyrektor Szkoły, podziękował organizatorom zabawy za pomysł i za przekazane upominki, a na zakończenie wykonano wspólną fotografię. Obsługę fotograficzną sprawował uczeń Gimnazjum Nr 15, Łukasz Cieślik, za co należą mu się wyrazy podziękowania.

dscf5324

Tadeusz Urynowicz

Sprawozdanie z działalności OKF „Cracoviana” za rok 2016

            W dniu 4 lutego 2016 roku miało miejsce zebranie sprawozdawcze Klubu  za rok 2015, natomiast w dniu 15 kwietnia odbyło się, zgodnie z zarządzeniem  Zarządu Małopolskiego Okręgu PZF,  zebranie sprawozdawczo wyborcze kończące  kadencję zarządu  2009 – 2015. Na zebraniu tym został wybrany zarząd Klubu na kadencję 2016 – 2020. 

           Z początkiem roku 2016  Klub poniósł dotkliwą stratę bowiem dnia 21 marca 2016 roku zmarł  prof. Jerzy Bartke, wybitny polski filatelista, długoletni wiceprezes naszego Klubu i  przewodniczący  Komisji Naukowo – Badawczej Małopolskiego Okręgu PZF. Pogrzeb profesora na cmentarzu w krakowskich Batowicach zgromadził  wielu przyjaciół i filatelistów z całej Polski, z pocztem sztandarowym  PZF –u, władzami Związku  i z licznym udziałem członków  naszego Klubu.  Nekrolog profesora znajduje się w  „Filateliście Małopolskim” nr 98/99.

            Rok 2016 przyniósł  ważne wydarzenia w tym  przyznanie przez Kapitułę Medalu, i to po raz trzeci, „Medalu za Zasługi dla Rozwoju  Publikacji Filatelistycznych”  profesorowi Jerzemu  Walosze  i niżej podpisanemu. Profesor Jerzy Walocha  jest od wielu lat  niezwykle cenionym autorem wielu publikacji drukowanych w polskich czasopismach filatelistycznych, które służą zarówno promocji filatelistyki jak i, a może przede wszystkim, kształceniu filatelistów, pobudzaniu ich ciekawości i ochronie przed fałszerstwami oraz  spekulacją. O aktywności  piśmienniczej Profesora można przekonać się czytając, w kolejnych numerach „Filatelisty Małopolskiego”, dział „Piórem autorów małopolskich”. Ale znaczącą rolę dla polskiej filatelistyki odgrywa Profesor  jako redaktor katalogów „Polskich Znaków Pocztowych i z Polską związanych”  w których również  występuje jako autor opracowań merytorycznych. 

          W 2016 roku dwóch  przedstawicieli Klubu uczestniczyło w XXI Zjeździe Polskiego Związku Filatelistów, który odbył się w Iławie ( 9-11 września 2016 roku). Krótka informacja na temat Zjazdu wraz z fotografiami ukazała się w „Filateliście Małopolskim” nr 98/99.

 Przedstawiciele Klubu  uczestniczyli w wernisażu wystawy „Specjalizowanej krajowej wystawie  filatelistycznej – Całostki 2016” w Trzebini (16 września 2016 roku)oraz  w otwarciu wystawy filatelistycznej zorganizowanej z okazji 20-lecia Koła nr 7 w Trzebini  (8  kwietnia 2016 roku). Z pobytu na wernisażach  sporządzone zostały sprawozdania drukowane w cytowanym FM.  W dniu  17 października 2016 roku przedstawiciele Klubu  brali udział w wernisażu  pokazu filatelistycznego w Libiążu  poświeconego 38. rocznicy wyboru kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową organizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Libiążu i Koło PZF nr 88 w Libiążu.

W okresie sprawozdawczym odbyły się  dwa pokazy kolekcjonerskie w ramach spotkań klubowych,  przygotowane przez kol. Andrzeja Matusiaka oraz kol. Jerzego Dudę. Andrzej Matusiak zaprezentował  temat  Poczta w okresie I wojny światowej – korespondencja, przewóz, doręczanie.  Multimedialny pokaz wraz z prezentacja bogatego zbioru kolekcjonerskiego składającego się pocztówek i widokówek  odbył się w dniu 15.04. 2016 roku. Prezentacji towarzyszyły; plakat, zaproszenie w formie excałostki, a także upominki dla uczestników przygotowane przez prelegenta.

 Jerzy Duda  zaprezentował w dniu 24. 11. 2016 roku zbiór całości  na których znalazły się znaczki z Bratem Albertem, Św. Brat Albert a dokumentacji pocztowej, oraz  wygłosił prelekcję multimedialną na temat św. Brata Alberta i jego działalności w Krakowie. Spotkanie Klubowe zorganizowano  dla upamiętnienia 100. rocznicy śmierci św. Brata Alberta. Z tej samej okazji Klub wydał dwie kartki okolicznościowe. Również i w tym przypadku spotkanie poprzedzone było zaproszeniem w postaci excałostki oraz plakatem. Excałostki przygotowywane były  przez wiceprezesa Klubu kol. Augustyna Katańskiego.

Należy podkreślić, że spotkania klubowe nie obciążają budżetu Klubu, są finansowane przez  autorów i stanowią  atrakcyjną formę  spotkań kolekcjonerów z poczęstunkiem i rozmowami kuluarowymi.

Jedną z ważniejszych prac  podjętych przez Klub, z inicjatywy kol. Augustyna Katańskiego, było przygotowanie i wydanie w 150 egzemplarzach albumu zawierającego zmodyfikowane kartki pocztowe emitowane  w roku 1933 roku przez Pocztę Polską  z okazji 400. rocznicy śmierci Wita Stwosza.  Album ten  był formą uczczenia 70. rocznicy powrotu  ołtarza Wita Stwosza po wojennej tułaczce do Krakowa, a po  renowacji do prawowitego właściciela to znaczy kościoła Mariackiego. Tak jak i poprzedni album związany w  Wymarszem ku Wolności, który był wydany w 2014 roku , również i ten miał duże wzięcie nie tylko  wśród kolekcjonerów.  

Klub był współorganizatorem  dwóch wystaw kolekcjonerskich prezentowanych w Bibliotece Głównej AGH w Krakowie i w Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie. W Bibliotece Głównej prezentowano zbiór kolekcjonerski  O bibliotece w bibliotece, na który składały się walory filatelistyczne, widokówki, wydawnictwa, grafiki i varia dotyczące bibliotek ze zbioru Jerzego Dudy. Wernisaż  wystawy odbył się 10 maja 2016 roku, a sprawozdanie z wystawy zamieszczono w „Filateliście Małopolskim” i wydawnictwach AGH. W Muzeum Inżynierii Miejskiej  zaprezentowano temat pt. Edukacja i wychowanie na znakach pocztowych w ramach cyklu Znaki pocztowe w służbie technik.  Była to już 6. wystawa z tego cyklu współorganizowana przez Klub ze zbiorów Jerzego Dudy i Stanisława Mitkowskiego. Sprawozdanie z wystawy znajduje się również w naszym  krakowskim czasopiśmie „Filatelista Małopolski”.

Z okazji XXXI Światowych Dni Młodzieży zorganizowanych w Krakowie w dniach 26 – 31 lipca 2016 roku oraz wizyty papieża Franciszka, Klub nasz wydał kartkę okolicznościową, która  zdobyła uznanie wielu filatelistów i która posłużyła wielu  kolekcjonerom do pozyskania  stempli okolicznościowych i datowników.

Klub nasz kontynuował  współpracę ze „Szkołą za Murem” w ramach spotkań z filatelistyką. Współpraca rozpoczęta  w grudniu 2015 roku,  rozwinięta spotkaniem z dziećmi i młodzieżą w dniu 16 lutego 2016 roku  zaowocowała przygotowaniem imprezy połączonej z wernisażem pokazu filatelistycznego   w dniu  8 grudnia   2016 roku. Współpraca z  panem Tadeuszem Urynowiczem, nauczycielem i opiekunem młodzieży zainteresowanej filatelistyką oraz panią  Bogusławą Konieczny przedstawicielką Poczty Polskiej S.A.  jest  owocna z  coraz lepszymi efektami w promowaniu  kolekcjonerstwa wśród młodzieży w zakresie znaczków pocztowych. 

Szczególna rolę w działalności klubowej odgrywa już od 6 lat nasza strona internetowa www.cracoviana.org  zorganizowana  dzięki naszemu klubowemu Koledze, zasłużonemu dla Klubu kol. Jackowi Zającowi, a prowadzona z wielkim zaangażowaniem i poświęceniem przez kol. Marka Połatę.  To dzięki tej stronie, która ma coraz większe powodzenie wśród internautów ( niekiedy dziennie mamy po 300-400 wejść), mamy możliwość  prezentowania naszych dokonań i upowszechniać  naszą koncepcję widzenia kolekcjonerstwa i filatelistyki. Wszystko co dzieję się w Klubie jest opisywane i prezentowane na fotografiach  oraz  podawane na stronie we właściwym czasie czyli bardzo szybko. 

Niezwykłą wagę przywiązujemy do  zachowania miejsca w którym od dziesiątków lat odbywają się nasze klubowe spotkania wymienne.  Nie mieliśmy dłuższych przerw w cotygodniowych spotkaniach w dawnej „Nafcie”, dzisiaj już w innej firmie, a to dzięki stałemu „nadzorowi” nad  sytuacją, w której przychodzi nam działać, który sprawuje kol. Henryk  Filipowski. Trzeba również dostrzegać ważną rolę, którą spełnia nasz Gospodarz spotkań wymiennych kol. Tadeusz  Pietrucha. Dzięki jego poświęceniu możemy się spotykać co tydzień w przygotowanej sali, dzięki jego rzetelności  i operatywności nasi członkowie mogą korzystać z  katalogów znaczków, a  gromadzone z wolnych datków fundusze mogą być przeznaczone na nasze coroczne spotkania i opłatę za stronę internetową.

Klub wydał również kartkę okolicznościową do klubowej korespondencji.

Na zakończenie chcę  najserdeczniej podziękować prof. dr hab. inż. Stanisławowi Mitkowskiemu prezesowi Małopolskiego Okręgu PZF  i  wymienionym w tekście Kolegom bez których nie mielibyśmy osiągnięć  i nie byłoby możliwości prowadzenia działalności klubowej.

Oczywiście chciałoby się stale wydłużać listę „ klubowiczów” do podziękowań, ale póki co  można tylko mieć nadzieję, że kiedyś tak się stanie. Będzie ku temu okazja ponieważ za  dwa lata mamy zamiar obchodzić, hucznie, pięćdziesięciolecie  istnienia naszego Klubu. Czy będzie się działo, to tylko zależeć będzie od nas samych, od naszej inwencji, pracy, zaangażowania i znalezienia odpowiednich środków na uczczenie naszego jubileuszu. Wierzę, że się wszystko powiedzie dla dobra Klubu, jego Członków i polskich kolekcjonerów w tym także filatelistów.   

Sekretarz  Klubu                                                      Prezes Klubu

             Augustyn  Katański                                                  Jerzy  Duda 

 

Kraków, styczeń 2017 rok

 

WIADOMOŚĆ  Z  OSTATNIEJ  CHWILI:

W dniu 7 stycznia 2017 roku odbyło się coroczne zebranie Małopolskiego Okręgu Polskiego Związku Filatelistów w Klubie Pracowników  Łączności” Ekspresik” w Krakowie przy ulicy Westerplatte 20. W trakcie spotkania  nasi Klubowi Koledzy  zostali uhonorowani odznakami „Zasłużony dla Okręgu Krakowskiego PZF”. Odznaki otrzymali:

Władysław  ANDREASIK

Henryk   FILIPOWSKI

Jan   STASIOWSKI

Władysław   FARBOTKO

Augustyn   KATAŃSKI

Odznaczonym  serdecznie gratulujemy i życzymy dalszej owocnej pracy dla krakowskiego środowiska filatelistów i kolekcjonerów.

                                                                                       Prezes Klubu: Jerzy Duda
Administrator strony:  Marek  Połata

Kolejne spotkanie filatelistyczne w krakowskiej „Szkole za Murem”

                   W dniu 8 grudnia 2016 roku odbyło się w Zespole Szkół Integracyjnych Nr 1, zwanym „Szkołą za Murem” spotkanie  dzieci  w ramach  tradycyjnej już imprezy, która zyskała miano „Dzień ze znaczkiem pocztowym”. Tym razem  impreza miała bogata oprawę i tematykę. Przede wszystkim nastąpiło rozstrzygnięcia konkursu  filatelistycznego pod tytułem „Kwiaty ”wraz z  otwarciem szkolnej wystawy znaczków i kart pocztowych o tej tematyce.  Swoje zbiory zaprezentowało 19 osób – zarówno uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum, jak i absolwentów.

Pierwsze miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych zajęli:

Szkoła Podstawowa

Klasy 1-3:       Erlend Domagała,  Michał Jęczmionek

Klasy 4-6:        Adrianna Gajek,  Zuzanna Gałdzińska-Calik

Gimnazjum:

Milena Muniak

Przyznano dwa wyróżnienia:

Otrzymały je : Agnieszka Leszczyńska  i  Joanna Siwek

Dalsze miejsca i dyplomy uczestnictwa otrzymali:

Maria Czyżewska, Błażej Gędłek, Michał Jaworski,  Jan Kukuła,  Adam Ledwoń, Alicja Libera,  Jan Mączka,  Jagoda Pakuła,  Magdalena Pietrzyk, Emilia Rychlicka, Leon Tochowicz, Michał Urbaniak.

            Laureatom i uczestnikom konkursu dyplomy i nagrody oraz upominki przekazane przez Pocztę Polską wręczyła  Pani Magdalena Mazur – dyr. ZSOI Nr 1. Dyplomy, stanowiące formę  podziękowania,  otrzymali również  Pani Bogusława Konieczny i dr Jerzy Duda.

            W ramach „Dnia ze znaczkiem pocztowym” odbyły się warsztaty filatelistyczne, w których uczestniczyli uczniowie klas pierwszych szkoły podstawowej. Warsztaty te są rokrocznie prowadzone przez Panią Bogusławę Konieczny i cieszą się dużym powodzeniem wśród dzieci 

             Natomiast dla klasy 5 b, z której najwięcej osób uczestniczy w wystawach filatelistycznych na terenie naszej szkoły, zostało zorganizowane spotkanie i warsztaty z Panem Jerzym Dudą – Prezesem Ogólnopolskiego Klubu Filatelistycznego „Cracoviana”.

            Organizatorem i opiekunem Szkolnego Klubu Filatelistycznego jest niżej podpisany, który na zakończenie warsztatów, zaprosił  wszystkich uczestników spotkania do udziału w kolejnym konkursie i wystawie o tematyce „Kosmos” , zaplanowanej na styczeń 2017 roku. Prosił również o udział w kolejnym konkursie zarówno Panią Bogusławę Konieczny jak i dr Jerzego Dudę uznając ich obecność za  ważny element  współpracy z promowaniu filatelistyki wśród dzieci.

Fotografie  z imprez wykonali: Jerzy Duda i Tadeusz Urynowicz

                                                                                         Tadeusz  Urynowicz
Opiekun Szkolnego Klubu Filatelistycznego

Znaczek pocztowy w ujęciu prof. Stanisława Miksteina - część 5

XIII.Przy wykonywaniu świadczeń poczta ma obowiązek i prawo do unieważnienia przedłożonego znaczka to znaczy do nadania mu takiej nowej cechy, aby stracił swą przedmiotową wartość. Unieważnienia tego dokonuje się przez odciśnięcie na znaczku datownika z nazwa miejscowości i datą unieważnienia, pieczęci urzędowej, stempla kauczukowego z nazwą miejscowości lub przekreślenie.

XIV. Znaczki pocztowe umieszczone na przesyłkach i przedmioty z wytłoczonymi znakami opłaty /całostki/ po doręczeniu adresatowi staja się jego własnością.

XV. Pełnowartościowy pod względem pocztowym i filatelistycznym jest znaczek, którego cała wartość sprzedażna równa wartości nominalnej jest bonifikowana odpowiednimi przepisami określonym świadczeniem z zakresu przyjęcia, przewozu i doręczenia przesyłek.

XVI. Niepełnowartościowym pod względem pocztowym i filatelistycznym jest znaczek obarczony bezpośrednia lub pośrednią dopłatą na cele nie będące opłatą za czynności poczty z zakresu przyjęcia, przewozu i dostarczenia przesyłek, bez względu na to czy ta dopłata i cel są uwidocznione czy nieuwidocznione na nim /tzw. znaczki dobroczynne/, Bezpośrednia dopłata jest zwykle uwidoczniona na znaczku. Przy bezpośrednich dopłatach sprzedaż znaczka jest uwarunkowana przedstawieniem dowodu na uiszczeniu dopłaty na pewien cel, jak np. przy znaczkach z Wystaw Filatelistycznych przedstawieniem opłaconego jednego biletu wstępu na każdy zakupiony znaczek.

XVII. Spekulacyjnym może być każdy znaczek o ograniczonej sprzedaży lub niedostępny do nabycia w placówkach pocztowych w czasie swego obiegu. Powodem tego może być; 1/ celowo za niski nakład, nieodpowiadający rzeczywistemu zapotrzebowaniu w obrocie pocztowym, 2/ celowe ieodpowiednie rozprowadzenie znaczka do normalnej rozsprzedaży po cenach nominalnych w placówkach pocztowych lub, 3/ przydzielanie go niepocztowym czynnikom do rozsprzedaży.

XVIII. Filatelistyka w najszerszym znaczeniu zajmuje się wszystkim co stoi w związku z powstawanie, produkcją, wyglądem, wykończeniem, obiegiem, użyciem i zużyciem znaczków pocztowych. W węższym zakresie / tzn. w zbiorach katalogowych/ interesuje się tylko normalnymi wykończonymi i wprowadzonymi do obiegu znaczkami pocztowymi, będącymi tak w stanie nieużytym /niekasowanym/ jak i zużytymi /kasowanymi/ znajdującymi się w obiegu jak i wycofanymi. W szerszym zakresie /tzn. zbiorach badawczych służących do pracy naukowej/ uprawianym przez specjalistów, oprócz normalnych znaczków, ich odmian pochodzących z różnych nakładów i druku róznymi formami drukarskimi, a zatem różniących się odcieniem barw, papierem, ząbkowaniem, gumowaniem itp. uwzględnia się także różne rodzaje ich użycia, zużycia, ostemplowań i stadia produkcji, a więc druki nie będące jeszcze znaczkami pocztowymi jak projekty, próby barw, druku, papieru oraz półfabrykaty tzn. jeszcze niewykończone druki, a w pewnych wypadkach makulaturę, o ile ta może wyjaśnić produkcję.

Spodziewam się, że powyższy chociaż krótki szkic objaśniający czym jest znaczek pocztowy, jakie są jego istotne cechy, na czym polega jego ważność i użycie w obrocie pocztowym - uchroni wielu a szczególnie początkujących filatelistów nie tylko od zarzutu ignorancji i nieznajomości głównego i zasadniczego przedmiotu ich zainteresowania, lecz również i od szkód materialnych oraz wyzysku przez niesumienne jednostki.

Koniec

Jerzy DUDA