Kolejne spotkanie filatelistyczne w krakowskiej „Szkole za Murem”

                   W dniu 8 grudnia 2016 roku odbyło się w Zespole Szkół Integracyjnych Nr 1, zwanym „Szkołą za Murem” spotkanie  dzieci  w ramach  tradycyjnej już imprezy, która zyskała miano „Dzień ze znaczkiem pocztowym”. Tym razem  impreza miała bogata oprawę i tematykę. Przede wszystkim nastąpiło rozstrzygnięcia konkursu  filatelistycznego pod tytułem „Kwiaty ”wraz z  otwarciem szkolnej wystawy znaczków i kart pocztowych o tej tematyce.  Swoje zbiory zaprezentowało 19 osób – zarówno uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum, jak i absolwentów.

Pierwsze miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych zajęli:

Szkoła Podstawowa

Klasy 1-3:       Erlend Domagała,  Michał Jęczmionek

Klasy 4-6:        Adrianna Gajek,  Zuzanna Gałdzińska-Calik

Gimnazjum:

Milena Muniak

Przyznano dwa wyróżnienia:

Otrzymały je : Agnieszka Leszczyńska  i  Joanna Siwek

Dalsze miejsca i dyplomy uczestnictwa otrzymali:

Maria Czyżewska, Błażej Gędłek, Michał Jaworski,  Jan Kukuła,  Adam Ledwoń, Alicja Libera,  Jan Mączka,  Jagoda Pakuła,  Magdalena Pietrzyk, Emilia Rychlicka, Leon Tochowicz, Michał Urbaniak.

            Laureatom i uczestnikom konkursu dyplomy i nagrody oraz upominki przekazane przez Pocztę Polską wręczyła  Pani Magdalena Mazur – dyr. ZSOI Nr 1. Dyplomy, stanowiące formę  podziękowania,  otrzymali również  Pani Bogusława Konieczny i dr Jerzy Duda.

            W ramach „Dnia ze znaczkiem pocztowym” odbyły się warsztaty filatelistyczne, w których uczestniczyli uczniowie klas pierwszych szkoły podstawowej. Warsztaty te są rokrocznie prowadzone przez Panią Bogusławę Konieczny i cieszą się dużym powodzeniem wśród dzieci 

             Natomiast dla klasy 5 b, z której najwięcej osób uczestniczy w wystawach filatelistycznych na terenie naszej szkoły, zostało zorganizowane spotkanie i warsztaty z Panem Jerzym Dudą – Prezesem Ogólnopolskiego Klubu Filatelistycznego „Cracoviana”.

            Organizatorem i opiekunem Szkolnego Klubu Filatelistycznego jest niżej podpisany, który na zakończenie warsztatów, zaprosił  wszystkich uczestników spotkania do udziału w kolejnym konkursie i wystawie o tematyce „Kosmos” , zaplanowanej na styczeń 2017 roku. Prosił również o udział w kolejnym konkursie zarówno Panią Bogusławę Konieczny jak i dr Jerzego Dudę uznając ich obecność za  ważny element  współpracy z promowaniu filatelistyki wśród dzieci.

Fotografie  z imprez wykonali: Jerzy Duda i Tadeusz Urynowicz

                                                                                         Tadeusz  Urynowicz
Opiekun Szkolnego Klubu Filatelistycznego