Sprawozdanie z działalności OKF „Cracoviana” za rok 2016

            W dniu 4 lutego 2016 roku miało miejsce zebranie sprawozdawcze Klubu  za rok 2015, natomiast w dniu 15 kwietnia odbyło się, zgodnie z zarządzeniem  Zarządu Małopolskiego Okręgu PZF,  zebranie sprawozdawczo wyborcze kończące  kadencję zarządu  2009 – 2015. Na zebraniu tym został wybrany zarząd Klubu na kadencję 2016 – 2020. 

           Z początkiem roku 2016  Klub poniósł dotkliwą stratę bowiem dnia 21 marca 2016 roku zmarł  prof. Jerzy Bartke, wybitny polski filatelista, długoletni wiceprezes naszego Klubu i  przewodniczący  Komisji Naukowo – Badawczej Małopolskiego Okręgu PZF. Pogrzeb profesora na cmentarzu w krakowskich Batowicach zgromadził  wielu przyjaciół i filatelistów z całej Polski, z pocztem sztandarowym  PZF –u, władzami Związku  i z licznym udziałem członków  naszego Klubu.  Nekrolog profesora znajduje się w  „Filateliście Małopolskim” nr 98/99.

            Rok 2016 przyniósł  ważne wydarzenia w tym  przyznanie przez Kapitułę Medalu, i to po raz trzeci, „Medalu za Zasługi dla Rozwoju  Publikacji Filatelistycznych”  profesorowi Jerzemu  Walosze  i niżej podpisanemu. Profesor Jerzy Walocha  jest od wielu lat  niezwykle cenionym autorem wielu publikacji drukowanych w polskich czasopismach filatelistycznych, które służą zarówno promocji filatelistyki jak i, a może przede wszystkim, kształceniu filatelistów, pobudzaniu ich ciekawości i ochronie przed fałszerstwami oraz  spekulacją. O aktywności  piśmienniczej Profesora można przekonać się czytając, w kolejnych numerach „Filatelisty Małopolskiego”, dział „Piórem autorów małopolskich”. Ale znaczącą rolę dla polskiej filatelistyki odgrywa Profesor  jako redaktor katalogów „Polskich Znaków Pocztowych i z Polską związanych”  w których również  występuje jako autor opracowań merytorycznych. 

          W 2016 roku dwóch  przedstawicieli Klubu uczestniczyło w XXI Zjeździe Polskiego Związku Filatelistów, który odbył się w Iławie ( 9-11 września 2016 roku). Krótka informacja na temat Zjazdu wraz z fotografiami ukazała się w „Filateliście Małopolskim” nr 98/99.

 Przedstawiciele Klubu  uczestniczyli w wernisażu wystawy „Specjalizowanej krajowej wystawie  filatelistycznej – Całostki 2016” w Trzebini (16 września 2016 roku)oraz  w otwarciu wystawy filatelistycznej zorganizowanej z okazji 20-lecia Koła nr 7 w Trzebini  (8  kwietnia 2016 roku). Z pobytu na wernisażach  sporządzone zostały sprawozdania drukowane w cytowanym FM.  W dniu  17 października 2016 roku przedstawiciele Klubu  brali udział w wernisażu  pokazu filatelistycznego w Libiążu  poświeconego 38. rocznicy wyboru kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową organizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Libiążu i Koło PZF nr 88 w Libiążu.

W okresie sprawozdawczym odbyły się  dwa pokazy kolekcjonerskie w ramach spotkań klubowych,  przygotowane przez kol. Andrzeja Matusiaka oraz kol. Jerzego Dudę. Andrzej Matusiak zaprezentował  temat  Poczta w okresie I wojny światowej – korespondencja, przewóz, doręczanie.  Multimedialny pokaz wraz z prezentacja bogatego zbioru kolekcjonerskiego składającego się pocztówek i widokówek  odbył się w dniu 15.04. 2016 roku. Prezentacji towarzyszyły; plakat, zaproszenie w formie excałostki, a także upominki dla uczestników przygotowane przez prelegenta.

 Jerzy Duda  zaprezentował w dniu 24. 11. 2016 roku zbiór całości  na których znalazły się znaczki z Bratem Albertem, Św. Brat Albert a dokumentacji pocztowej, oraz  wygłosił prelekcję multimedialną na temat św. Brata Alberta i jego działalności w Krakowie. Spotkanie Klubowe zorganizowano  dla upamiętnienia 100. rocznicy śmierci św. Brata Alberta. Z tej samej okazji Klub wydał dwie kartki okolicznościowe. Również i w tym przypadku spotkanie poprzedzone było zaproszeniem w postaci excałostki oraz plakatem. Excałostki przygotowywane były  przez wiceprezesa Klubu kol. Augustyna Katańskiego.

Należy podkreślić, że spotkania klubowe nie obciążają budżetu Klubu, są finansowane przez  autorów i stanowią  atrakcyjną formę  spotkań kolekcjonerów z poczęstunkiem i rozmowami kuluarowymi.

Jedną z ważniejszych prac  podjętych przez Klub, z inicjatywy kol. Augustyna Katańskiego, było przygotowanie i wydanie w 150 egzemplarzach albumu zawierającego zmodyfikowane kartki pocztowe emitowane  w roku 1933 roku przez Pocztę Polską  z okazji 400. rocznicy śmierci Wita Stwosza.  Album ten  był formą uczczenia 70. rocznicy powrotu  ołtarza Wita Stwosza po wojennej tułaczce do Krakowa, a po  renowacji do prawowitego właściciela to znaczy kościoła Mariackiego. Tak jak i poprzedni album związany w  Wymarszem ku Wolności, który był wydany w 2014 roku , również i ten miał duże wzięcie nie tylko  wśród kolekcjonerów.  

Klub był współorganizatorem  dwóch wystaw kolekcjonerskich prezentowanych w Bibliotece Głównej AGH w Krakowie i w Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie. W Bibliotece Głównej prezentowano zbiór kolekcjonerski  O bibliotece w bibliotece, na który składały się walory filatelistyczne, widokówki, wydawnictwa, grafiki i varia dotyczące bibliotek ze zbioru Jerzego Dudy. Wernisaż  wystawy odbył się 10 maja 2016 roku, a sprawozdanie z wystawy zamieszczono w „Filateliście Małopolskim” i wydawnictwach AGH. W Muzeum Inżynierii Miejskiej  zaprezentowano temat pt. Edukacja i wychowanie na znakach pocztowych w ramach cyklu Znaki pocztowe w służbie technik.  Była to już 6. wystawa z tego cyklu współorganizowana przez Klub ze zbiorów Jerzego Dudy i Stanisława Mitkowskiego. Sprawozdanie z wystawy znajduje się również w naszym  krakowskim czasopiśmie „Filatelista Małopolski”.

Z okazji XXXI Światowych Dni Młodzieży zorganizowanych w Krakowie w dniach 26 – 31 lipca 2016 roku oraz wizyty papieża Franciszka, Klub nasz wydał kartkę okolicznościową, która  zdobyła uznanie wielu filatelistów i która posłużyła wielu  kolekcjonerom do pozyskania  stempli okolicznościowych i datowników.

Klub nasz kontynuował  współpracę ze „Szkołą za Murem” w ramach spotkań z filatelistyką. Współpraca rozpoczęta  w grudniu 2015 roku,  rozwinięta spotkaniem z dziećmi i młodzieżą w dniu 16 lutego 2016 roku  zaowocowała przygotowaniem imprezy połączonej z wernisażem pokazu filatelistycznego   w dniu  8 grudnia   2016 roku. Współpraca z  panem Tadeuszem Urynowiczem, nauczycielem i opiekunem młodzieży zainteresowanej filatelistyką oraz panią  Bogusławą Konieczny przedstawicielką Poczty Polskiej S.A.  jest  owocna z  coraz lepszymi efektami w promowaniu  kolekcjonerstwa wśród młodzieży w zakresie znaczków pocztowych. 

Szczególna rolę w działalności klubowej odgrywa już od 6 lat nasza strona internetowa www.cracoviana.org  zorganizowana  dzięki naszemu klubowemu Koledze, zasłużonemu dla Klubu kol. Jackowi Zającowi, a prowadzona z wielkim zaangażowaniem i poświęceniem przez kol. Marka Połatę.  To dzięki tej stronie, która ma coraz większe powodzenie wśród internautów ( niekiedy dziennie mamy po 300-400 wejść), mamy możliwość  prezentowania naszych dokonań i upowszechniać  naszą koncepcję widzenia kolekcjonerstwa i filatelistyki. Wszystko co dzieję się w Klubie jest opisywane i prezentowane na fotografiach  oraz  podawane na stronie we właściwym czasie czyli bardzo szybko. 

Niezwykłą wagę przywiązujemy do  zachowania miejsca w którym od dziesiątków lat odbywają się nasze klubowe spotkania wymienne.  Nie mieliśmy dłuższych przerw w cotygodniowych spotkaniach w dawnej „Nafcie”, dzisiaj już w innej firmie, a to dzięki stałemu „nadzorowi” nad  sytuacją, w której przychodzi nam działać, który sprawuje kol. Henryk  Filipowski. Trzeba również dostrzegać ważną rolę, którą spełnia nasz Gospodarz spotkań wymiennych kol. Tadeusz  Pietrucha. Dzięki jego poświęceniu możemy się spotykać co tydzień w przygotowanej sali, dzięki jego rzetelności  i operatywności nasi członkowie mogą korzystać z  katalogów znaczków, a  gromadzone z wolnych datków fundusze mogą być przeznaczone na nasze coroczne spotkania i opłatę za stronę internetową.

Klub wydał również kartkę okolicznościową do klubowej korespondencji.

Na zakończenie chcę  najserdeczniej podziękować prof. dr hab. inż. Stanisławowi Mitkowskiemu prezesowi Małopolskiego Okręgu PZF  i  wymienionym w tekście Kolegom bez których nie mielibyśmy osiągnięć  i nie byłoby możliwości prowadzenia działalności klubowej.

Oczywiście chciałoby się stale wydłużać listę „ klubowiczów” do podziękowań, ale póki co  można tylko mieć nadzieję, że kiedyś tak się stanie. Będzie ku temu okazja ponieważ za  dwa lata mamy zamiar obchodzić, hucznie, pięćdziesięciolecie  istnienia naszego Klubu. Czy będzie się działo, to tylko zależeć będzie od nas samych, od naszej inwencji, pracy, zaangażowania i znalezienia odpowiednich środków na uczczenie naszego jubileuszu. Wierzę, że się wszystko powiedzie dla dobra Klubu, jego Członków i polskich kolekcjonerów w tym także filatelistów.   

Sekretarz  Klubu                                                      Prezes Klubu

             Augustyn  Katański                                                  Jerzy  Duda 

 

Kraków, styczeń 2017 rok

 

WIADOMOŚĆ  Z  OSTATNIEJ  CHWILI:

W dniu 7 stycznia 2017 roku odbyło się coroczne zebranie Małopolskiego Okręgu Polskiego Związku Filatelistów w Klubie Pracowników  Łączności” Ekspresik” w Krakowie przy ulicy Westerplatte 20. W trakcie spotkania  nasi Klubowi Koledzy  zostali uhonorowani odznakami „Zasłużony dla Okręgu Krakowskiego PZF”. Odznaki otrzymali:

Władysław  ANDREASIK

Henryk   FILIPOWSKI

Jan   STASIOWSKI

Władysław   FARBOTKO

Augustyn   KATAŃSKI

Odznaczonym  serdecznie gratulujemy i życzymy dalszej owocnej pracy dla krakowskiego środowiska filatelistów i kolekcjonerów.

                                                                                       Prezes Klubu: Jerzy Duda
Administrator strony:  Marek  Połata