Spotkanie w Szkole „za Murem”

            W dniu 19 stycznia 2017 roku, w szkole zwanej „Szkołą za Murem”, czyli Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 1 im. Janusza Korczaka w Krakowie, przy al. Kijowskiej 3, odbyła się miła uroczystość wręczenia upominków uczniom i uczennicom, którzy przesłali życzenia Świąteczne i Noworoczne członkom Ogólnopolskiego Klubu Filatelistycznego „Cracoviana”. Było to kolejne spotkanie dzieci z przedstawicielami Poczty Polskiej S.A. oraz Klubu Cracoviana w ramach działań mających na celu pobudzenie w dzieciach zainteresowania filatelistyką. Działania takie w postaci pokazów filatelistycznych organizowanych dla dzieci, prelekcji na temat  zagadnień dotyczących zbierania znaków pocztowych wygłaszanych przez panią Bogusławę Konieczny (przedstawicielkę Poczty Polskiej S.A.) i pana dr Jerzego Dudę (prezesa Klubu „Cracoviana”) prowadzone są od dwóch lat pod kierunkiem niżej podpisanego. Podczas kolejnego spotkania, w grudniu 2016 roku, padła propozycja, aby dzieci  spróbowały we własnym zakresie skorzystać z usług poczty i wysłać samodzielnie  kartki z życzeniami świąteczno-noworoczymi na adres Klubu „Cracoviana” - jako forma edukacyjnej zabawy.

Ku zaskoczeniu pomysłodawców, jak stwierdził prezes Klubu, dzieci spontanicznie podjęły zabawę i przygotowały, zarówno we własnym zakresie, jak i – niektóre - z pomocą swoich opiekunów (Rodziców, rodzeństwa, Dziadków), kartki o ciekawych rozwiązaniach graficznych (w większości z bogatymi tekstami życzeń) i wysłały je na wskazany adres.

Klub otrzymał 16 kartek wysłanych przez następujących uczniów i uczennice: Marek CHODACKI, Adam LEDWOŃ, Adrianna GAJEK, Amelia NIEWDANA, Joanna SIWEK (przysłała aż trzy kartki), Alicja LIBERA, Leon TOCHOWICZ, Emilia RYCHLICKA, Franciszek DYNDA, Michalina DYNDA, Maria CZYŻEWSKA, Łukasz CIEŚLIK, Magdalena PIETRZYK i Wiktor ORŁOWSKI. Wybrane kartki prezentowane są na kolejnych skanach.

Prezes Klubu „Cravoviana” zapowiedział, ogłaszając zabawę, że każdy uczeń, który weźmie w niej udział i prześle kartkę otrzyma upominek od Klubu i od Poczty. Na spotkaniu w dniu 19 stycznia 2017 roku, w obecności Wicedyrektora Szkoły, pana Krzysztofa Wiatra, Szkolnego opiekuna młodych filatelistów, Tadeusza Urynowicza, pani Bogusławy Konieczny, z prezesem Klubu, wręczono upominki w postaci zestawu dwóch numerów czasopisma „Filatelista Małopolski”, folderów znaczków wydawanych przez Pocztę Polską S.A. oraz słodyczy. Również niżej podpisany otrzymał upominek w postaci książki o historii filatelistyki w Krakowie oraz słodycze.

            Pan Krzysztof Wiatr, Wicedyrektor Szkoły, podziękował organizatorom zabawy za pomysł i za przekazane upominki, a na zakończenie wykonano wspólną fotografię. Obsługę fotograficzną sprawował uczeń Gimnazjum Nr 15, Łukasz Cieślik, za co należą mu się wyrazy podziękowania.

dscf5324

Tadeusz Urynowicz