Kolejna wystawa młodych kolekcjonerów znaczków pocztowych w „Szkole za Murem”

            W dniu 16 lutego 2017 roku, w  szkole  zwanej „za Murem” czyli Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 1 im. Janusza Korczaka w Krakowie przy al. Kijowskiej 3  odbył się wernisaż pokazu młodych kolekcjonerów znaczków tym razem o tematyce „Kosmos”. Wernisaż  połączony był z wręczeniem upominków w postaci książek, uczniom i uczennicom, którzy wyróżnili się  zarówno liczbą znaczków pocztowych pokazanych na wystawie jak i  właściwym udokumentowaniem  tematu.

 Wernisaż był  kolejnym  spotkaniem dzieci z przedstawicielem Klubu Cracoviana w ramach działań  mających na celu  pobudzenie w dzieciach zainteresowania filatelistyką. Działania takie w postaci pokazów filatelistycznych organizowanych przez dzieci, prelekcji na temat  zagadnień dotyczących  zbierania znaków pocztowych  wygłaszanych przez panią  Bogusławę Konieczny - przedstawicielkę Poczty Polskiej S.A.  i pana  dr Jerzego Dudę -prezesa Klubu  „Cracoviana”, prowadzone są od  dwóch lat pod kierunkiem niżej podpisanego.

Wyróżniającym się uczestnikom pokazu znaczków  wręczone zostały  dyplomy i nagrody  książkowe przez Panią Magdalenę Mazur – dyr. ZSOI Nr 1, wraz z prowadzącym szkolne kółko filatelistyczne Tadeuszem Urynowiczem w towarzystwie, prezesa Klubu „Cracoviana”, który również otrzymał stosowny dyplom za  pomoc przy organizowaniu pokazu.

            Po wernisażu odbyło się krótkie spotkanie  z uczestnikami pokazu, na którym prowadzono rozmowy na temat przyszłych działań zmierzających do  rozbudzania  zainteresowań dzieci znaczkami pocztowymi oraz na temat  promocji wyróżniających się  w zakresie filatelistyki uczniów i uczennic oraz  prezentacji ich zainteresowań  na stronie internetowej Klubu „Cracoviana”.

            W trakcie wernisażu wykonano fotografie, których autorem jest Jerzy Duda. W późniejszym czasie został przygotowany pierwszy artykuł w którym zaprezentowano najbardziej wyróżniających się młodych kolekcjonerów, który prezentujemy na klubowej stronie internetowej.

                                                                          Tadeusz Urynowicz 

* * *

Szkolny Klub Filatelistyczny

- to młodzi pasjonaci z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 1 w Krakowie

„Zbieram znaczki, ponieważ to moja pasja - druga po tańcu nowoczesnym.

1a

Zainspirował mnie do tego mój dziadek - tata mojej mamy. Jest on od 1987 roku prezesem Koła Filatelistycznego. Miał on bardzo dużą kolekcję znaczków, którą kilka lat temu częściowo sprzedał. Mój dziadek zdobył Srebrną i Złotą Odznakę Polskiego Związku Filatelistów i sam organizował wiele wystaw. Uważam, że zbierając i oglądając znaczki można poznać ciekawe miejsca w Polsce i na świecie i wiele się nauczyć. To hobby uczy mnie również cierpliwości i dokładności."

Zuzia Gałdzińska-Calik

„Mam na imię Michał. Mam dziesięć lat, a znaczki zbieram już od kilku lat.

2

Do tego hobby zachęcili mnie mój tata i dziadek, którzy również zbierali znaczki. Zbieranie znaczków daje mi dużo radości. Ze znaczków można się wiele dowiedzieć o różnych egzotycznych krajach, poznać ich historię, kulturę a także przyrodę. Najbardziej lubię znaczki z roślinami i zwierzętami. Dzięki temu znam wiele gatunków roślin i zwierząt. Często oglądam stare znaczki, które zbierał mój dziadek i tata. Niektóre z nich pochodzą z krajów, których już dzisiaj nie ma np. Czechosłowacja czy Jugosławia. Te stare znaczki posiadają często stemple pocztowe. Bardzo mi się to spodobało. Poświęcam temu każdą wolną chwilę. Od niedawna w naszej szkole odbywają się wystawy filatelistyczne. Biorę w nich czynny udział i zawsze bardzo się cieszę, gdy zdobywam jakieś wyróżnienie.”

Michał Jęczmionek

"Filatelistyka - moja pasja

 3

Filatelistyką „zaraził” mnie w 2016 roku mój Dziadek. Robiąc porządek w swoim mieszkaniu natknął się m. in. na kasety wideo meczów NBA z lat 90-tych, stare filmy oraz kilkanaście klaserów znaczków, które zbierał razem z śp. Babcią przez prawie 30 lat. Spodobały mi się niektóre, zwłaszcza te przedstawiające samochody, które są moją pasją. Przy okazji wystawy filatelistycznej w naszej szkole postanowiłem zaprezentować rodzinne zbiory. Przeglądając znaczki, dziadkowie i rodzice wspominali dawne czasy. Postaram się kontynuować tę ciekawą rodzinną tradycję i kolekcjonować znaczki."

Michał Urbaniak

"Dziadek  amatorsko  zbierał  znaczki  od  wielu  lat 

4

Nie  wiedział, co z nimi zrobić, ale znalazł we mnie nowego filatelistę i dał mi te znaczki. Jeszcze zanim się urodziłem, już je  porządkował  w klaserach, myśląc: ,,Na  pewno się przydadzą mojemu wnukowi!”. I miał rację..."

 Erlend Domagała z dziadkiem Władkiem