Propozycja tematu emisji znaków pocztowych na rok 2016.

pdf cracov 150

Przedstawiamy propozycję  tematu emisji znaków pocztowych na rok 2016 skierowaną na ręce Prezesa Polskiego Związku Filatelistów Pana Henryka  Monkosa.

Propozycja  tematu emisji znaków pocztowych na rok 2016

 

 

 Administrator


Propozycja tematu emisji znaków pocztowych na rok 2016

Kraków dnia 25 listopada 2014

Ogólnopolski Klub Filatelistyczny                                  

             „Cracoviana”

adr. do korespondencji: 31-504 Kraków

ul. Zygmunta Augusta 7/7

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.                                                                                 

Szanowny Pan
Henryk  Monkos

Prezes  Polskiego Związku Filatelistów
02 – 765  Warszawa
al. Wilanowska 115 lok. 41

 

dotyczy: propozycji  tematu emisji znaków pocztowych na rok 2016

            Zwracamy się do Pana Prezesa z  uprzejmą prośbą  o uwzględnienie w planach emisyjnych Poczty Polskiej na 2016 rok  wydawnictw związanych z 100. rocznicą śmierci  św. Brata Alberta Chmielowskiego, której  to czas przypadnie 25 grudnia (w Święto Bożego Narodzenia)  roku 2016.

                        Uzasadnienie:

            Św. Brat Albert jeszcze jako Adam Chmielowski dał wyraz swojemu patriotyzmowi walcząc w Powstaniu Styczniowym, w którym poważnie ranny stracił nogę; stał się teoretykiem sztuki i cenionym malarzem zaliczanym do prekursorów impresjonizmu, również jako Adam Chmielowski stał się głosicielem idei  św. Franciszka  angażując się w propagowanie ruchu tercjarskiego, któremu papież Leon XIII  przyznał walory społeczne. Ten sam Adam Chmielowski  w wieku 34 lat  zdecydował się wstąpić do zakonu Jezuitów. Jednak przeznaczone było mu spełnienie w życiu innego  zadania. Po powrocie do Krakowa w 1884 roku  podjął  działalność  charytatywną, znajdując w tej działalności - w służbie Bogu i bliźnim -  sens istnienia i szczęście. W 1887 roku  uzyskał zgodę od biskupa krakowskiego Albina Dunajewskiego na noszenie habitu zakonnego. W dniu 25 sierpnia, dniu jego obłóczyn, mógł wzruszonym głosem oznajmić przyjaciołom „Umarł Adam Chmielowski , narodził się Brat Albert”. Jego późniejsza  heroiczna działalność charytatywna nakierowana dla  ludzi ubogich, kalek, nędzarzy, a przede wszystkim ludzi z tak zwanego marginesu  społecznego, którzy żyli poza  społeczeństwem  bez  pomocy  z jego strony, a często bez odznak współczucia ze strony ludzi. Do prowadzenia rozległej działalności charytatywnej, która  zataczała coraz szersze kręgi obejmując również kobiety i dzieci potrzebni byli odważni i oddani Bogu i pracy współpracownicy. Stąd w krótkim czasie powstały dwa zgromadzenia, Zgromadzenie Braci Albertynów  Trzeciego Zakonu Świętego  Franciszka  Posługujących Ubogim  oraz żeńskie  Sióstr Albertynek.

            Przytuliska albertyńskie, Domy Kalek i Starców rozpowszechniły się w wielu miastach  Galicji, we Lwowie, Sokalu, Tarnowie, Stanisławowie, Przemyślu, Tarnopolu i Jarosławiu, a doglądał i  sprawował nadzór nad ich działalnością, sam Brat Albert pomimo swojego kalectwa. Powstała także pustelnia w Zakopanem na Kalatówkach, przeznaczona dla  Braci i  Sióstr, pracujących na co dzień ponad siły, dla regeneracji sił, a także z przeznaczeniem na nowicjat. 

            Efekty pracy charytatywnej były tak wielkie, że  Brat Albert stał się „wizytówką Krakowa”, miał opinię świętego za życia. Nazwany był Poverello z Krakowa, „Najpiękniejszym człowiekiem pokolenia”, a św. Jan Paweł II  nazwał  go „Bratem naszego Boga”. Był świetlaną  postacią na temat której  napisano dziesiątki książek i  artykułów, pisano sztuki teatralne oraz powstawały filmy fabularne i  dokumentalne. Najważniejsze jest jednak to, że jego służba Bogu i ludziom, jego cnoty i duchowe dokonania  stały się podstawą do beatyfikacji, której dokonał w czasie  drugiej pielgrzymki do Polski na Krakowskich Błoniach papież Jan Paweł II dnia 22 czerwca 1983 roku,  a  następnie kanonizacji, której uroczystości  miały miejsce w Rzymie 12 listopada 1989 roku. Kanonizacji dokonał również papież Jan Paweł II.

            Poczta Polska  uczciła  Brata Alberta  wydaniem znaczków w 1947  roku (znaczek w dwóch kolorach i  dwóch rodzajach; cięty i ząbkowany)  w serii Kultura Polska, także  o takim samym rysunku, w mniejszym formacie,  z dopłatą na „Pomoc zimową”. Kolejno w bloku Kultura Polska  w 1948 roku drukowanym w Szwajcarii. Następny znaczek z podobizną  już św. Brata Alberta  ukazał się w 1991 roku. Trzeba odnotować również wydanie  znaczka z   2000  roku z okazji  uznania Krakowa za Europejską Stolicę Kultury na którym  znalazła się podobizna  św. Brata Alberta (tylko dla wtajemniczonych)

            Od  czasu ostatniego  przypomnienia  postaci św. Brata Alberta na znaczku pocztowym upłynęło już sporo czasu. Wobec tego  proponujemy, a zarazem prosimy o uwzględnienie  naszej propozycji, aby w tak ważną, „okrągłą” rocznicę jaką jest niewątpliwie 100. rocznica śmierci, która będzie w  2016 roku,  uhonorowanie Świętego  Brata Alberta  serią znaczków przedstawiających najważniejsze momenty lub okresy  jego życia oraz  miejsca o szczególnym znaczeniu dla Jego posługi. Jesteśmy jako Klub przygotowani do włączenia się  w  rozmowy na temat koncepcji, a nawet projektu walorów.

Z góry dziękujemy za wnikliwe rozważenie naszej propozycji oraz przyjęcie jej do realizacji.

 

                                                                                       Z poważaniem
Jerzy Duda
Prezes Klubu

Propozycja tematyki emisji kartek pocztowych na rok 2015

pdf cracov 150 

Poniżej zamieszczamy link do dokumentu dotyczącego propozycji tematyki  emisji kartek pocztowych na rok 2015:

CRACOVIANA - propozycja tematyki emisji kartek pocztowych na rok 2015

 

Administrator

Pismo w sprawie planu emisji znaków pocztowych na rok 2014

 

       Ogólnopolski Klub Filatelistyczny                                                                                 Kraków, 23 lipca 2012       

                     „Cracoviana”

            Adres do korespondencji:
31-504  Kraków, ul. Zygmunta Augusta 7/7

 

 

                                                                            Szanowny  Pan
                                                                            Henryk  Monkos
                                                                             Prezes   Polskiego Związku Filatelistów
                                                                            Al. 3 Maja 12
                                                                             00 – 391  Warszawa

 

 

Dotyczy: planu emisji  znaków pocztowych na rok 2014   

 

             W nawiązaniu do pisma Poczty Polskiej Biura Filatelistyki i Handlu BFH/MJ/429/2012 z dnia 19 czerwca 2012 oraz  apelu Szanownego Prezesa w sprawie podania tematyki emisji znaków pocztowych na 2014 roku Klub Cracowiana przekazuje poniżej swoje propozycje z krótkim uzasadnieniem.

          Ponawiamy naszą propozycję – zgłoszoną wcześniej odrębnym pismem – dotyczącą  wydania  znaczka pocztowego  z wizerunkiem Dzwonu Zygmunt ( popularnie zwanego Dzwonem Zygmunta).  Proponujemy wydanie  jednego lub dwóch znaczków pocztowych – względnie bloczka – pt.  Dzwon Zygmunt, w miesiącu lipcu 2014 roku.

Uzasadnienie:

W wieloletniej działalności emisyjnej Poczty Polskiej nigdy dotąd  nie został wydany znaczek pocztowy ani kartka pocztowa  z wizerunkiem Dzwonu Zygmunt. Uważamy, że  najwyższy czas aby ten największy dzwon w Polsce, ufundowany przez  Zygmunta I Starego i odlany w kraju przez ludwisarza J. Behema z Norymbergi, zawieszony 12 VII 1521 roku uzyskał swój wizerunek na znaczkach pocztowych Poczty Polskiej. Tym bardziej, że mamy szereg przykładów wykorzystania wizerunku różnych dzwonów, także mniej słynnych od Zygmuntowskiego, na znaczkach wydanych przez poczty wielu krajów. Wizerunek Dzwonu Zygmunta powinien, naszym zdaniem znaleźć się na znaczkach pocztowych wobec jego znaczenia w dziejach naszego kraju, a także  i z tego powodu, że od XIX wieku uznawany jest za jeden z najważniejszych symboli patriotycznych.  Dzwon Zygmunt uwieczniony jest wielokrotnie w  legendach, literaturze, a jego zawieszenie  jest  tematem  obrazu Jana Matejki  namalowanego w 1874 roku (minie  w 2014 roku – 140 lat)

           Proponujemy także włączenie do planów emisji 4 kart pocztowych dotyczących jubileuszu 650 rocznicy założenia  Uniwersytetu Jagiellońskiego. Właściwym terminem wprowadzenia kart pocztowych byłby maj 2014 (statut fundacyjny Uniwersytetu podpisany przez Kazimierza III Wielkiego ma datę 12 maja 1364) .

      Uzasadnienie:

Warto przypomnieć, poprzez wydawnictwo Poczty Polskiej,  najstarszy polski uniwersytet – drugi w Europie Środkowej -  w okresie jego jubileuszu. Wcześniej,  okrągła  rocznica  - 600 lecie Uniwersytetu -  była świętowana, także przez Pocztę Polską  wydaniem wielu walorów w tym znaczków pocztowych, kart pocztowych i kopert ze stosowaniem  kilku stempli okolicznościowych, a także przez  filatelistów (słynna ogólnopolska wystawa  filatelistyczna „Jagellonica  64 w 1964 roku).  Później wydawane przez Pocztę Polską karty pocztowe np.  z roku  1989  (  karta pocztowa  upamiętniająca  aresztowanie profesorów uczelni krakowskich), z 2000 (600 lecie Odnowienie Akademii Krakowskiej)  stanowią  kolejne akcenty przypominające  dzieje Uniwersytetu. Proponowane karty  pocztowe  będą  stanowić  kontynuację  „serii  uniwersyteckiej” 

          Uprzejmie prosimy o wzięcie naszych propozycji pod uwagę przy konstruowaniu planu emisji znaczków pocztowych oraz kartek  z nadrukowanym znakiem opłaty pocztowej na 2014 rok.

                                                                                       

                                                                                                         Prezes Klubu

                                                                                                     dr inż. Jerzy Duda            

 

Do wiadomości:                    

p. Marzena Jaworska,  Biuro Filatelistyki i Handlu, Centrala Poczty Polskiej S.A

Odpowiedź na propozycję wydania znaczka pocztowego z wizerunkiem Dzwonu Zygmunta